Zrážky

istá osoba usmerňovala dážď, aby zabránila zbytočným zrážkam kvapiek

Collisions

certain person managed the rain to prevent droplet collisions