Zmúdrenie

istá osoba sa chovala ako nezmyslov zbavená