Úspech

istá osoba dosahovala v práci skvelé úspechy svojich kolegov