Úsilie

istá osoba robí všetko pre to, aby nemusela nič robiť

Effort

certain person does everything to avoid having to do anything