Umenie

istá osoba žila naivným umením prežiť

Art

certain person cultivated her naive art of living