Uhol pohľadu

uhol pohľadu istej osoby bol tupý

Obtuse angle

certain person checked the situation from an obtuse angle