Triedený odpad

istá osoba pri vyhadzovaní triedeného odpadu spadla do starého železa

Sorted waste

certain person threw her other person in the sorted waste