Súťaž

istá osoba sa pripravovala na vytrvalostnú súťaž IRONIC MAN

Competition

certain person was preparing for the IRONIC MAN endurance competition