Stav

istú osobu sme našli vo výnimočnom stave

State

we found a certain person in a state of emergency