Spomienky

istá osoba chcela zazdieľať nejaké milé spomienky, ale zabudla si ich zapamätať

Memories

certain person wanted to share some nice memories, but forgot to remember them