Spoj

istá osoba prišla na tento svet omylom, zmýlila si spoj