Skryté významy

istá osoba hľadala skryté významy medzi riadkami zemiakov