Ranné štádium

istá osoba bola celý deň zaseknutá vo svojom rannom štádiu

Early stage

certain person was stuck all day at her early stage