Prísnosť

istá osoba bola na seba taká prísna, že sa neustále posielala do kúta