Primát

istá osoba nemala žiaden primát, iba sa tak správala