Pravda

istá osoba tak túžila po pravde, že si jednu sama musela vymyslieť

Truth

certain person so longed for the truth that she had to come up with one herself