Pramene

istá osoba sa vykúpala v historických prameňoch