Pramene

istá osoba sa vykúpala v historických prameňoch

Springs

certain person bathed in historical sources