Pracovný úraz

istá osoba omylom odpálila zábavnú pyrotechničku