Pracovný úraz

istá osoba omylom odpálila zábavnú pyrotechničku

Fireworks

certain person accidentally detonated a fireworker