Orgány

príslušné orgány upozornili istú osobu na to, že ochorela