Ohrozený druh

istá osoba sa dostala do knihy ohrozených druhov a družiek

Companion

certain person got into the book of endangered companions