Nárok

istá osoba si osobovala nárok na osobnostný príplatok