Náhodný buditeľ

istá osba bola zaslúžene považovaná za náhodného buditeľa

Awakener

certain person was considered a random awakener