Metóda

istá osoba aplikovala vylučovaciu metódu výlučne na toaletách