Kosovo

istej osobe stačil pohľad na teplomer a bola ochotná uznať Kosovo