Hodnotový rebríček

istá osoba sa z...la z hodnotového rebríčka

Value ladder

a certain person f...ed off the value ladder