Druhý dych

istá osoba chytila druhý dych na prvý pokus