Dedičný hriech

istú osobu dosť naštvalo, keď zistila, že zdedila iba dedičný hriech

Inherited sin

certain person was quite upset when she found out that she had inherited only inherited sin