Biliard

istá osoba vnímala život ako hru, presnejšie ako biliard

Billiards

certain person perceived life as a game, more precisely as billiards