366-Sojáková-Monika-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň