365-Sojáková-Monika-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň