367-Sojáková-Monika-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň