319-Súlovcová-Alexandra-4

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň