320-Súlovcová-Alexandra-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň