318-Súlovcová-Alexandra-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň