317-Súlovcová-Alexandra-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň