306-Sokolovičová-Anna-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika