307-Šopor-Patrik-1

bodové hodnotenie:


Pre svoju grafiku som si vybral rieku Malý Dunaj, ktorá križuje žitný ostrov ako tepna prinášajúca život do krajiny, ktorej nekonečné polia tiahnúce sa od východu slnka až po jeho západ, spolu s lesmi, jazerami a riekami prinášajú turistom nezabudnuteľné zážitky a pohľady na krajinu, ktorá má vždy čo povedať. Krajina je znázornená pohľadom z vtáčej pers-pektívy. Pri Tvorbe grafiky som využíval 3 farby z 8 dostupných. Sú to farby: Žltá a Modrá odkazujúce na mesto Trnava ako krajské mesto a doplnkovú červenú farbu. Pri prelínaní týchto troch farieb v rôznych pomeroch krytia vznikajú všemožné odtiene, vďaka ktorím dokážeme živo a hravo prezentovať rozmanitosť krajiny.