305-Sokolovičová-Anna-4

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika