304-Sokolovičová-Anna-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika