303-Sokolovičová-Anna-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika