302-Sokolovičová-Anna-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika