276-Šágová-Viera-4

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika