277-Šágová-Viera-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika