275-Šágová-Viera-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nevhodná technika