155-Kollárová-Ema-4

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň