156-Kollárová-Ema-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň