154-Kollárová-Ema-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň