153-Kollárová-Ema-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň