152-Kollárová-Ema-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň