151-Kohútová-Terézia-1

bodové hodnotenie:


Na stvárnenie som použila vybrané znaky Trnavy:Trnavský Amfiteáter -žlté stoličky = KULTÚRA, ktoré postupne prechádzajú do oblúkov>>Mestské opevnenie- múr + Bernolákova brána = HISTÓRIA(Na žltej stoličke sedáva v Amfiku; okolo múru chodieva potichu; Po nociach čakáva pri bráne; miestnu tu hovoria tvrdé:”né!”; Láska, čo navždy trvala; veď jeho milá je Trnava.)Návrh prepája kultúru a históriu, ktorá je pre Trnavu podľa môjho názoru najtypickejšia a najkrajšia. Znázornila som miesta, ktoré sú každodennou súčasťou Trnavy a ľudí, ktorí tam žijú, práve kvôli tomu som ich chceli zvýrazniť ako miesta s vlastným kúzlom. Na krásne miesta nemusíte cestovať ďaleko, postačí vám centrum mesta.